Hospodářský park České Velenice - Gmünd, přeshraničnÍ průmyslová zóna nabÍzÍ investorům a podnikatelům výhody podnikánÍ bez hranic

Poradenské centrum Investoři

Hospodářský park České Velenice - Gmünd, přeshraničnÍ průmyslová zóna nabÍzÍ investorům a podnikatelům výhody podnikánÍ bez hranic:

Hledáte lokalitu na územÍ dvou států Evropské unie, která nabÍzÍ

  • výhodnou cenu práce,
  • modernÍ infrastrukturu,
  • kompletnÍ inženýrské sÍtě
  • rozsáhlou nabÍdku poradenstvÍ a služeb
  • právnÍ jistoty, politickou a sociálnÍ stabilitu?

NabÍzÍme takovou lokalitu přÍmo na hranici České republiky a Rakouska, která splňuje všechny vyjmenované výhody! Hospodářský park České Velenice - Gmünd jako přeshraničnÍ průmyslová zóna nacházejÍcÍ se prostorově a organizačně přÍmo na česko-rakouské státnÍ hranici v Českých VelenicÍch a Gmündu nabÍzÍ přesně tuto možnost.

Hospodářský park České Velenice - Gmünd byl prvnÍm hospodářským parkem, který využil spojenÍ specifických výhod různých hospodářských regionů v jedné lokalitě.

Hospodářský park České Velenice - Gmünd navÍc nabÍzÍ

  • přÍstup ke dvoum odbytovým a nákupnÍm trhům a trhům práce,
  • možnosti přeshraničnÍch výrobnÍch toků na základě zjednodušeného odbavovánÍ
  • potenciál kvalifikované a z hlediska nákladů výhodné pracovnÍ sÍly
  • centrálnÍ poloha ve trojuhelnÍku Praha - VÍdeň - Mnichov

Access News


Žádné zprávy online


Map